Evita accidents amb la pólvora

  1. No guardes cap petard ni article pirotècnic en les butxaques. Podrien explotar amb la calor pròxima.
  2. Encendre sempre les metxes pel seu extrem, per a disposar de temps per a retirar-se del petard sobrepost.
  3. No acostar la cara ni cap altre membre del nostre cos sobre o davant de qualsevol article pirotècnica encesa.
  4. Els coets voladors no s'han de disparar mai agafats de la mà, amb la vareta rota o en llocs amb evident perill d'incendi. Han d'usar-se suports especials.
  5. Si un petard, coet o article pirotècnic falla a l'agarrar-ho, no ha de tocar-se fins transcorreguts 30 minuts i convé inutilitzar-ho deixant-ho a remulla tota una nit.
  6. No oblides tancar les portes i finestres de casa quan s'estiguen llançant petards en el carrer. Així evitaràs possibles incendis.
  7. Evita llançar focs artificials en llocs pròxims a líquids inflamables o altres materials que puguen desprendre vapors que puguen explotar amb facilitat, com a gasolineres, bombones de gas, cotxes, etc.
  8. Les candeles romanes que no estiguen previstes d'un mànec especial, han de fixar-se en algun forat o en un test ple de terra o arena.
  9. Quan disparen un 'borratxo' no arranques a córrer, queda't quiet i no t'ocorrerà res.