Protecció de Dades

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre

Hem implantat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que emmagatzemem, d’acord amb allò que s’ha disposat per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la LOPD. Com a conseqüència de la relació que ens unix, les vostres dades estan incloses en un fitxer degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de realitzar la gestió Administrativa i d’organització i realitzar l’enviament d’informació sobre les nostres activitats.

Vos informem també que les dades són cedides a l’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT i com a conseqüència també ho són a JUNTA CENTRAL FALLERA, no sent cedits a cap altre organisme (excepte requeriment legal) o a empresa en cap concepte.

Dins de l’àmbit de protecció de dades personals, es demana també per mitjà d’este escrit el teu consentiment per a la utilització de la seua imatge en els Mitjans de comunicació i promoció aprovats per la comissió (Xarxes Socials, web i publicacions) de forma circumstancial i sempre dins del marc de les seues activitats i la filosofia de reflectir la nostra digna imatge com a col·lectiu. En cas de no consentir a l’ús de la teua imatge hauràs de fer-ho constar en secretaria. Sobre els menors de 14 anys, seran els seus pares o tutors legals els que consenten la utilització de les seues dades personals inclosa la seua imatge.

D’acord a l’article 6 de la LOPD i a l’article 3 del Reial Decret de Desenrotllament, en cas de no realitzar acció per la seua banda es considerarà acceptat el seu tàcit consentiment, el qual sempre serà revocable.

El consentiment que acceptes es mantindrà en vigència mentres perdure la teua relació com a membre d’esta comissió. T’informem també que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teues dades dirigint-te a A. C. FALLA RAMON I CAJAL, al carrer SANT PERE MÀRTIR, 9 - BAIX - 46900 TORRENT – VALÈNCIA.