Història de la nostra falla

Primers 25 anys (1969-1993)

1956 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Punxa per a vore mes gran

(*) En 1956 es va plantar la primera Falla en l'Ermita que no va tindre continuïtat fins a 1969