Equip de futbol del anys 70

equip de futbol de la falla dels 70